Nowe przepisy Ministerstwa Edukacji i Nauki wprowadzane w Poznaniu

Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadza kilka istotnych zmian, które będą miały wpływ na nowy rok szkolny. Dyrektorzy szkół w Poznaniu wyrażają podzielone zdania odnośnie tych modyfikacji, szczególnie chodzi tu o wprowadzenie do podstawy programowej gier wideo. Pomimo to, patrzą z optymizmem na niektóre ze zmian, takie jak obowiązkowe testy sprawnościowe czy nowy przedmiot.

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki obejmują między innymi możliwość nauki języka łacińskiego jako drugiej obcej opcji językowej, darmowych laptopów dla uczniów klas czwartych, a także wzbogacenie podstawy programowej języka polskiego o elementy gier wideo. Co więcej, planowane jest wprowadzenie nowego przedmiotu oraz obligatoryjne testy sprawnościowe.

Zgodnie z nowymi przepisami, począwszy od 1 września 2023 roku uczniowie klas siódmych szkół podstawowych oraz pierwszych klas liceów i techników będą mieli możliwość nauki języka łacińskiego zamiast drugiego nowożytnego języka obcego. Niemniej jednak, ta opcja będzie dostępna tylko dla uczniów szkół, które zdecydują się na jej wprowadzenie do swojego programu nauczania. Dyrektorzy placówek edukacyjnych w Poznaniu mają jednak różne zdania na ten temat.