Ożywienie miejskiej przestrzeni dzięki funduszom na rewitalizację w Poznaniu

Nieustannie rosnąca liczba budynków mieszkalnych i innych obiektów w Poznaniu zyska nowe życie dzięki funduszom na rewitalizację. Miasto Poznań otrzymało wsparcie finansowe w wysokości ponad 6,5 miliona złotych od Ministerstwa Rozwoju i Technologii na realizacje projektów rewitalizacyjnych.

Szymon Szynkowski vel Sęk, minister odpowiedzialny za sprawy Unii Europejskiej i zaangażowany w prace nad tym projektem, wyjaśnia, że uzyskanie tych funduszy jest wynikiem efektywnej współpracy pomiędzy ministrami i radnymi oraz Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

Jako rodowity poznaniak, były członek rady miasta Poznania i osoba blisko współpracująca z ówczesnym radnym Tomaszem Lewandowskim, teraz prezesem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, cieszę się obserwując jak dobrze funkcjonuje współpraca pomiędzy administracją rządową a lokalnymi władzami. Oczywiście, nie zawsze jest to łatwe zadanie, ale w tym konkretnym przypadku przebiega ona bez zarzutu. Dzięki temu Poznań może rozwijać i realizować szereg projektów związanych z budownictwem komunalnym i socjalnym – mówi minister Szymon Szynkowski vel Sęk.