Podpisano umowę pomiędzy Poznaniem i Changwon na wzajemne wspieranie się w różnych dziedzinach

W wyniku kontynuowania międzynarodowego porozumienia, polskie miasto Poznań oraz mieszące się w Korei Południowej Changwon, podjęły decyzję o formalizacji swojej współpracy poprzez podpisanie memorandum. Zgodnie z dokumentem, obie strony zobowiązały się do aktywnego wspierania siebie w obszarach kultury, edukacji i turystyki, jak również do promowania inwestycji obu stron.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, wyraził swoją radość z powodu tej współpracy podczas powitania burmistrza Changwon. Wyraził swoje przekonanie, że przyszła współpraca z miastem Changwon będzie owocować poprzez wymianę doświadczeń i realizację wspólnych projektów, co pozwoli na poszerzenie wzajemnej wiedzy i wykorzystania naszych doświadczeń. Wyraził nadzieję, że wizyta burmistrza Changwon nie skończy się tylko na wzajemnym poznaniu, ale także zaowocuje dalszym dialogiem prowadzącym do licznych wspólnych działań i projektów w przyszłości.

Sobotni poranek 9 września okazał się być momentem, kiedy to memorandum zostało oficjalnie podpisane w urzędzie miasta Poznań. Pod dokumentem znaleźli swoje podpisy zarówno Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, jak i Hong Nam-Pyo, burmistrz Changwon.

W swoim oświadczeniu Hong Nam-Pyo, burmistrz Changwon, podkreślił, że relacje pomiędzy Polską a Koreą stale się zacieśniają. Wyraził również nadzieję na to, że porozumienie pomiędzy miastem Changwon i Poznaniem przyczyni się do dalszej współpracy i rozwoju obu miast. Podpisanie memorandum ma szczególne znaczenie i z pewnością przyniesie owoce dla obu miast.