Postępy w budowie ścieżki rowerowej wzdłuż kluczowych ulic Poznania

Nieprzerwane prace nad konstrukcją drogi dla rowerów, które prowadzone są wzdłuż poznańskich arterii takich jak Estkowskiego, Małe Garbary, Wolnica i Solna, napotykają na kolejny etap. W związku z dynamicznym tempem postępów prac, niezbędne stają się modyfikacje w układzie ruchu drogowego. Zmiany te wchodzą w życie 15 września (piątek) i dotkną głównie dwóch ulic: Estkowskiego i Garbary.

W toku prac, północna jezdnia ulicy Estkowskiego zostanie zamknięta dla ruchu – od mostu Bolesława Chrobrego aż do skrzyżowania z ulicą Garbary. To oznacza, że konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń dla kierowców poruszających się od Śródki w kierunku centrum miasta.

15 września rozpocznie się nowy etap prac – frezowanie nawierzchni prawego pasa ruchu ulicy Estkowskiego. Odcinek ten rozciąga się od mostu Chrobrego do ulicy Szyperskiej (dotyczy to północnej jezdni). W tym czasie, prawy pas od ulicy Szyperskiej do Garbary nadal będzie dostępny dla ruchu. Następnie, kiedy ruch na prawym pasie od mostu do ulicy Szyperskiej zostanie przywrócony, jednocześnie zostanie zamknięty kolejny fragment tego pasa – od ulicy Szyperskiej do Garbary.