Rozważania posłanki na temat stworzenia programu wsparcia finansowego dla studentów

Posłanka Katarzyna Ueberhan podzieliła się swoją koncepcją dotyczącą wprowadzenia systemu finansowego, który miałby na celu przyznawanie każdemu studentowi miesięcznej sumy 1000 złotych. Wyjaśniła, że pomimo pozornej dużej liczby studentów, rzeczywistość nie jest tak oczywista. Wskazała na to, iż obecnie społeczeństwo polskie starzeje się, a przez to liczba osób wkraczających na rynek pracy jest mniejsza niż tych, którzy go opuszczają.

Ueberhan argumentowała, że ten rodzaj wydatku jest czymś, na co Polska może sobie pozwolić. Porównała go do popularnych programów takich jak „Rodzina 500 plus” czy „800 plus”, które są przeznaczone na pomoc rodzinom z dziećmi. Dostrzegła również problem, z którym borykają się rodzice uczniów kończących edukację średnią i rozpoczynających naukę na uniwersytetach. Zauważyła, że często te studia odbywają się poza miejscem zamieszkania rodziny, co generuje dodatkowe komplikacje i koszty dla rodziców.

Propozycja posłanki zakłada wypłatę dodatków dla studentów bez względu na zamożność ich rodzin. Jako przykład podała sytuację swojej siostry, która mimo pochodzenia z klasy średniej, spotyka się z wysokimi kosztami studiowania. Podkreśliła natomiast, że najbardziej potrzebujące osoby mogą liczyć na wsparcie w formie stypendiów socjalnych oferowanych przez uczelnie.