Rozwój opieki geriatrycznej w Polsce: planowane Centra Zdrowia 75 plus

Od stycznia rozpocząć mają się prace związane z budową centrów zdrowia specjalizujących się w opiece nad seniorami, określanych mianem „75 plus”. W ciągu kolejnych pięciu lat planowane jest uruchomienie ponad 300 takich placówek na terenie całego kraju. Ich powstanie przyczyni się do zapewnienia starszym mieszkańcom Polski wszechstronnej opieki geriatrycznej, dostępnej także na specjalnych oddziałach szpitalnych.

Na terenie Wielkopolski funkcjonują obecnie trzy dedykowane oddziały geriatryczne. Swoją działalność prowadzą one w Ostrowie, Gnieźnie, a ostatnio także w Koninie. Jak jednak podkreśla Przemysław Ciupka, rzecznik Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, brakuje tutaj wykwalifikowanych specjalistów – lekarzy geriatrów.

Zgodnie z danymi, na które powołuje się Ciupka, na obszarze Wielkopolski pracuje zaledwie 35 lekarzy tej specjalizacji. Tymczasem standardy amerykańskiego Towarzystwa Geriatrii mówią o potrzebie posiadania 245 takich specjalistów dla obszaru zamieszkanego przez taką liczbę osób. Obecna sytuacja pokazuje tak więc ogromne braki w dostępności usług medycznych dla seniorów. Co więcej, działa tu jedynie około dziesięć poradni geriatrycznych, z czego cztery znajdują się na terenie Poznania. To dowodzi, że dostęp do specjalistycznej opieki geriatrycznej w skali całego województwa jest mocno ograniczony.