Wspieranie odbudowy Ukrainy: Rola Polski i potencjalne korzyści dla inwestorów

Według prognoz, do naprawy zniszczeń powstałych w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, konieczne będzie wyłożenie co najmniej 900 mld dolarów. W tym kontekście pojawia się pytanie, jaką funkcję powinna pełnić Polska w tym monumentalnym zadaniu? Jakie są obecne oczekiwania i potrzeby określone przez rząd i administrację Ukrainy? I czy jest teraz odpowiedni czas, aby wprowadzić mechanizmy, które ułatwią polskim firmom inwestycje na Ukrainie? To są tylko niektóre z wielu istotnych kwestii, które będą przedmiotem dyskusji podczas Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE, planowanego na dni 21-22 września.

Główną areną dla intensyfikacji polsko-ukraińskich więzi gospodarczych będą Międzynarodowe Targi Poznańskie. Najcięższe skutki konfliktu odczuwa przemysł, infrastruktura oraz sektor biznesowy na Ukrainie. Ten kraj stoi teraz przed trudnymi i kosztownymi wyzwaniami odbudowy, w której wsparcie ze strony Polski może okazać się decydujące. Z tego powodu ukraińskie władze i międzynarodowa społeczność rozpoczęły już dyskusje na temat inwestycji potrzebnych do naprawy zniszczeń.

Rozpoczęcie Kongresu uświetni wystąpienie Olhy Stefanishyny, wicepremier Ukrainy ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy, a także reprezentanci ważnych organizacji i instytucji zaangażowanych w proces odbudowy tego kraju.