Wykryto legionellę w akademiku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

W jednym z akademików Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu doszło do wykrycia bakterii Legionella. Właściwości uczelniane, już na początku sierpnia, przystąpiły do tzw. przegrzewania instalacji wodnych znajdujących się w budynkach akademickich. Niestety, próba ta okazała się nieskuteczna, a jako powód jej niepowodzenia wskazano „zbyt niską temperaturę czynnika grzewczego dostarczanego z sieci cieplnej”.

Rezydenci akademika Uniwersytetu Adama Mickiewicza usytuowanego przy ulicy Nieszawskiej w Poznaniu, będą musieli w najbliższym czasie wprowadzić pewne ograniczenia dotyczące korzystania z wody. Dodatkowo, konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności. Powodem takich działań jest obecność legionelli, bakterii wykrytej w systemie wodociągowym akademiku.