Policja w Poznaniu apeluje o ostrożność w okolicach cmentarzy

Według informacji przekazanych przez sierżanta sztabowego Łukasza Paterskiego z poznańskiej policji, w dniu 31 października 2023 roku, odnotowano znaczne zwiększenie ruchu drogowego w pobliżu miejsc pochówku w Poznaniu. W ramach rozmowy z PAP, Paterski podkreślił, że funkcjonariusze pozostają czujni na obszarach o intensywnym ruchu i są gotowi do interwencji tam, gdzie jest to konieczne.

Sierżant Paterski zauważył również, że wzrost ruchu jest typowy dla tego okresu, kiedy wiele osób odwiedza groby swoich najbliższych, często pokonując przy tym długie dystanse. Policjanci są ciągle obecni na terenie poznańskich nekropolii i wzywają wszystkich uczestników ruchu drogowego do przestrzegania obowiązujących przepisów. Paterski zapewnił również, że funkcjonariusze będą na bieżąco udzielać wsparcia wszystkim uczestnikom ruchu, aby mogli bezpiecznie dotrzeć do cmentarzy. W razie potrzeby policja będzie podejmować również manualną regulację ruchu drogowego.

W rozmowie z PAP, Paterski przypomniał, że polecenia wydawane przez funkcjonariuszy mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi. Apelował do kierowców o niezwykłą ostrożność i bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów. Również piesi powinni zwrócić szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo, stosując odblaski.