Rewolucja zieleni w centrum Poznania: tworzenie kieszonkowego lasu i Parku Liniowego

Centrum Poznania zostanie wzbogacone o dodatkową zieleń. Mieszkańcy miasta i jego urzędnicy wspólnie posadzili kieszonkowy las na dziedzińcu Wildy, który zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w tej części miasta. Jest to tylko jedna z inicjatyw mających na celu wprowadzenie więcej zieleni do miejskiego krajobrazu, ponieważ istnieją plany stworzenia Parku Liniowego na terenie dawnej „kolei berlińskiej”.

Poznańska dzielnica Górczyn ma być miejscem, gdzie powstanie nowoczesny park miejski, nazywany parkiem liniowym. Takie przestrzenie tworzy się na terenach, które wcześniej pełniły rolę miejsc komunikacyjnych. Najbardziej znaczącym przykładem tego typu założenia jest High Line Park, utworzony na była estakada kolejowa w Nowym Jorku. Również w dzielnicy Górczyn planuje się stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie biegła wzdłuż torów nieczynnej „kolei berlińskiej”.

Stare budynki kolejowe mają stać się domem dla różnorodnych inicjatyw kulturalnych, restauracji oraz niewielkich centrów sportowych. W planach jest także stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w otoczeniu, która może obejmować boiska, siłownie na świeżym powietrzu i place zabaw. Projektowany Park Liniowy ma się stać jednym z największych parków miejskich w Poznaniu, z powierzchnią wynoszącą 10,2 hektara.