II Paderewski Festiwal: kultywowanie dziedzictwa polskiego patrioty i pianisty

Na drugi raz, wydarzenia będące częścią Paderewski Festiwalu zagoszczą w Poznaniu, powiecie poznańskim, a także poza granicami kraju, w Szwajcarii i Niemczech. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie postaci Ignacego Jana Paderewskiego oraz jego osiągnięć, co ma przyczynić się do zwiększenia powszechnej świadomości na temat tej wybitnej postaci.

Rozpoczęcie II Paderewski Festiwalu nastąpi 9 listopada. Wydarzenie to będzie miało formę koncertu w Bazarze Poznańskim, który zostanie urozmaicony wykładem profesor Haliny Lorkowskiej na temat Ignacego Jana Paderewskiego. To właśnie na balkonie hotelu Bazar, 26 grudnia 1918 roku, Paderewski wygłosił mowę do mieszkańców Poznania. Dzień później, w mieście doszło do zwycięskiego powstania wielkopolskiego.

Jak podał Teatr Muzyczny w Poznaniu, będący partnerem festiwalu, głównym celem tej inicjatywy jest utrzymywanie żywej pamięci o jednym z najważniejszych działaczy walczących o niepodległość, pianiście o międzynarodowej renomie, twórcy muzycznym, dyplomacie i polityku polskim. W ramach festiwalu odbędą się koncerty i wykłady mające na celu przybliżenie postaci Paderewskiego, jak również jego dzieła.