Interwencja posła Sterczewskiego w sprawie planów przebudowy Dworca Poznań Główny

Pod koniec sierpnia tego roku poseł Franciszek Sterczewski zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją na temat planowanej rekonstrukcji Dworca Poznań Główny. Dopiero teraz, po pewnym czasie, ujawniono oficjalną odpowiedź resortu na zgłoszone pytania.

Dworzec w Poznaniu pełni rolę jednego z najbardziej kluczowych punktów komunikacyjnych w kraju, obsługując różnorodne połączenia – lokalne, regionalne, krajowe oraz międzynarodowe. W 2022 roku odnotowano na nim przepływ aż ponad 22 milionów pasażerów. Mimo to, obiekt znany popularnie jako „chlebak”, nie spełnia oczekiwań podróżnych. Kwestia jego modernizacji była wielokrotnie podejmowana w rozmowach pomiędzy kolejarzami, samorządem oraz architektami. Nie spodziewano się jednak, że konieczność zmian doprowadzi do decyzji o wyburzeniu starego budynku dworca, który został zamknięty w 2013 roku.

Plan ten wywołał liczne wątpliwości u posła Sterczewskiego, który postanowił interweniować i skierował do Ministerstwa Infrastruktury szereg pytań. Wśród nich znalazło się m.in. pytanie o motywy stojące za podjęciem decyzji o tak drastycznej formie przebudowy poznańskiego dworca, a więc planowanym wyburzeniu jego historycznej części.