Otwarte zgłoszenia do Poznańskiego Stypendium Sportowego dla wybitnych zawodników

Kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia i organizacje promujące kulturę fizyczną z terenu Poznania są teraz uprawnione do nominowania swoich kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Jest to specjalne wyróżnienie przyznawane dla zawodników, którzy osiągnęli wyjątkowe wyniki sportowe na poziomie seniora.

Możliwość ubiegania się o stypendium przysługuje zawodnikowi, który spełnia kilka kluczowych wymagań. Po pierwsze, musi on być członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie Poznania i posiadać dokument potwierdzający uprawnienia do uczestnictwa w zawodach – kartę zgłoszenia, licencję lub inny dokument uprawniający. Po drugie, musi uprawiać dyscyplinę olimpijską.

Wymogiem jest również osiągnięcie co najmniej jednego z następujących wyników sportowych w konkurencjach olimpijskich: miejsce od I do VIII podczas Igrzysk Olimpijskich, miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata w kategorii seniora czy miejsce od I do VI w Mistrzostwach Europy w kategorii seniora.

Warto jednak zauważyć, że stypendium nie jest ograniczone tylko do sportowców olimpijskich. W szczególnych przypadkach możemy także przyznać je zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe. Zwłaszcza zawodnicy uprawiający sporty dla osób z niepełnosprawnościami, którzy osiągają wybitne wyniki w swojej dziedzinie, mogą również zostać laureatami tego prestiżowego stypendium.