Rośnie popularność aplikacji Smart City Poznań wśród mieszkańców miasta

Ciągle zwiększa się ilość mieszkańców Poznania korzystających z aplikacji Smart City Poznań, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie liczba użytkowników wynosi 22 tysiące. Szczególnie intensywny wzrost liczby użytkowników zaobserwowano w ostatnich dniach, kiedy to aż 5 tysięcy osób skorzystało z aplikacji w celu znalezienia grobów swoich bliskich.

Aplikacja Smart City Poznań nie tylko pomaga odnaleźć miejsca pochówku bliskich ludzi, ale przede wszystkim stanowi źródło ważnych informacji dotyczących lokalnych wydarzeń i aktualności z miasta – mówi Michał Łakomski, pracownik Urzędu Miasta. Wśród przekazywanych komunikatów znajdują się wiadomości dotyczące różnorodnych aspektów miejskiego życia, takich jak utrudnienia w ruchu drogowym, awarie, problemy związane z bezpieczeństwem czy ciekawe wydarzenia na osiedlach.

Dzięki tej aplikacji mieszkańcy mają możliwość zgłaszania różnych problemów wymagających interwencji miejskich służb. Funkcjonalność ta jest niezwykle przydatna dla mieszkańców, którzy chcą aktywnie wpływać na poprawę stanu swojego otoczenia. Ponadto, aplikacja pozwala także na sprawdzenie harmonogramu wywozu śmieci, co znacznie ułatwia organizację codziennych obowiązków.