Centrala Medyczna Multimed Tadeusz Jucyk Sp. z o.o. rozpoczyna realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego

Otworzył się okres składania wniosków o zawarcie umowy na realizację innowacyjnego programu pilotażowego. Program ten, skierowany do centrów zdrowia psychicznego, ma zostać wprowadzony na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin, reprezentowanych przez kody TERYT 3010 i 3062.

W procesie aplikacyjnym mogą uczestniczyć jedynie te podmioty, które spełniają dwie kluczowe kryteria. Po pierwsze, muszą one pełnić funkcję świadczeniodawców zgodnie z przepisami prawa. Po drugie, muszą spełniać konkretne wymagania, których szczegółowy opis znajduje się w zarządzeniu nr 55/2020/DSOZ, wydanym przez Prezesa Funduszu 9 kwietnia 2020 roku. Wymagań tych nie można pomijać, a ich interpretacja powinna być zgodna również z późniejszymi zarządzeniami zmieniającymi.

Podczas przygotowania wniosku o zawarcie umowy, podmioty mają obowiązek przestrzegać schematu wniosku, jaki wynika z postanowień wyżej wspomnianego zarządzenia Prezesa Funduszu. Dodatkowo, wniosek musi być sporządzony w formie zarówno cyfrowej, jak i papierowej. Zalecany format oraz wersja oprogramowania, za pomocą którego ma zostać stworzony dokument, zostaną podane przez Fundusz.