Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej otwiera nabór dla hodowców pszczół

Od 20 listopada 2023 do 18 stycznia 2024, otworzy się okno możliwości dla pszczelarzy, ich związków oraz instytucji naukowo-badawczych i doradczych związanych z rolnictwem. Będą oni mieli szansę ubiegać się o środki finansowe z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej dedykowanego na lata 2023-2027. Przewiduje się przeprowadzenie siedmiu naborów w tym okresie. Trzy spośród nich są już znane beneficjentom (I.6.2; I.6.3; I.6.5) i miały miejsce w kwietniu bieżącego roku, natomiast pozostałe cztery będą realizowane po raz pierwszy. Wszystkie wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Interwencja oznaczona numerem I.6.1 ma na celu wsparcie rozwoju wiedzy z zakresu pszczelarstwa. Jednostki doradcze w rolnictwie oraz organizacje zrzeszające pszczelarzy będą mogły składać wnioski o pomoc finansową, której celem jest organizacja szkoleń. Szkolenia te będą obejmować między innymi tematy związane z prowadzeniem gospodarki pasiecznej, chorobami pszczół oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem produktów pszczelich.

W ramach interwencji I.6.2, indywidualni hodowcy pszczół oraz organizacje pszczelarskie będą mogły starać się o dofinansowanie inwestycji mających na celu modernizację gospodarstw pasiecznych. Środki te będą przeznaczone na zakup nowych narzędzi, maszyn i urządzeń niezbędnych w pszczelarstwie, takich jak miodarki, odstojniki czy elementy uli.