Wsparcie dla prześladowanych chrześcijan od organizacji Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Kinga Waliszewska, reprezentująca Poznańskie biuro organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zwróciła uwagę na sytuację chrześcijan, którzy doświadczają prześladowań w różnych częściach świata. Szczególnie alarmująca jest sytuacja wiernych mieszkających w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej. W ostatnim czasie, stali się oni głównym obiektem troski tej organizacji.

Waliszewska podkreśliła, jak istotne jest niesienie pomocy tym społecznościom bezpośrednio na miejscu. W związku z obchodami dnia solidarności, organizacja udostępniła specjalny numer konta oraz umożliwiła dokonanie darowizn poprzez przelew internetowy. Zebrane w ten sposób środki finansowe, a także te pochodzące z lokalnych zbiórek prowadzonych w kościołach, zostaną przekazane na realizację projektów prowadzonych przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie w krajach Bliskiego Wschodu.

W Polsce działania organizacji PKWP obejmują nie tylko zbieranie funduszy, ale także sprzedaż pamiątek religijnych wykonanych przez chrześcijan z Izraela. Ta forma pomocy jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę fakt, że konflikt zbrojny i spadek liczby turystów pozbawił tę społeczność jej głównego źródła utrzymania.