Wybrano wykonawcę remontu obwodnicy towarowej w Poznaniu, ale czy do remontu dojdzie?

PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły decyzję o wyborze firmy odpowiedzialnej za remont towarowej obwodnicy Poznania. Mimo że wykonawca został już wybrany, nie jest to równoznaczne z tym, że inwestycja się zrealizuje. Wszystko ze względu na skomplikowaną sytuację finansową i procedury przetargowe.

Złożoną przez konsorcjum firm ZRK DOM, Alusta i Intop ofertę zaakceptowało PKP PLK. Propozycja ta wynosiła 1,71 mld złotych brutto, co jest wartością mieszczącą się w zaplanowanym przez spółkę budżecie – 2,12 mld zł brutto.

Jest to jednak kolejna próba rozstrzygnięcia przetargu na tę inwestycję. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ wszystkie aplikujące spółki proponowały kwoty przekraczające budżet dostępny PKP PLK. Drugi przetarg został ogłoszony na początku bieżącego roku, w styczniu, a następnie oferty otwarto w marcu. Jednakże PKP PLK były zmuszone odłożyć decyzję do rozstrzygnięcia drugiego konkursu w ramach CEF, oczekując na możliwość uzyskania dofinansowania. Niestety, podobnie jak w pierwszym przypadku, projekt nie uzyskał wsparcia w drugim konkursie CEF. To oznacza, że spółka nie posiada obecnie dostępnych funduszy na realizację remontu obwodnicy. Mimo to, postanowiła zakończyć procedurę przetargową.