Zaszczytne 70-lecie Wielkopolskiego Centrum Onkologii: Znacząca rola kobiet i troska o pacjentów z nowotworami

Od siedmiu dekad, Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO) w Poznaniu jest instytucją medyczną wiodącą walkę z chorobami nowotworowymi, oferując swoje wsparcie licznej grupie pacjentów. W celu upamiętnienia tego okresu działania, zorganizowano konferencję naukową zatytułowaną „Kobiety onkologii – leczenie, nauka, troska”. Wydarzenie to miało na celu uwydatnienie znacznej roli kobiet w branży onkologicznej, które dominują w gronie specjalistów zajmujących się opieką nad osobami dotkniętymi nowotworami.

Agenda konferencji obejmowała panele dyskusyjne skupione na najczęściej diagnozowanych typach nowotworów leczonych w ramach działalności WCO. Szczególne miejsce poświęcono rakowi piersi i rakowi jelita grubego oraz odbytnicy, a także nowotworom ginekologicznym, głowy, szyi i prostaty. Ważną postacią współtworzącą program i organizację tego wydarzenia była dr hab. Maria Litwiniuk, prof. UMP, pełniąca rolę Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej i przewodniczącej Komitetu Programowo-Organizacyjnego.

Wydarzenie to było specjalnie zorganizowane jako część obchodów 70. rocznicy działalności Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dyrektor placówki, prof. dr hab. Julian Malicki, wyjaśnił w rozmowie z PAP, że najważniejsze dla centrum jest dobro pacjenta. Podkreślił, że organizacja opieki onkologicznej musi być skonstruowana tak, aby maksymalnie pomagać pacjentom, których liczba niestety rośnie.