Obowiązują nowe ograniczenia w korzystaniu z kotłów i kominków na paliwo stałe

Niebezpiecznie wysokie stężenie smogu, które utrzymuje się od wczoraj, wymusiło wprowadzenie restrykcji dotyczących użytkowania kotłów oraz kominków opalanych paliwem stałym. Takie działanie ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery. Wytyczne te mają obowiązywać do zakończenia dzisiejszego dnia.

W dniu piątkowym, zarówno w porannych jak i wieczornych godzinach, jakość powietrza w Poznaniu- stolicy regionu Wielkopolski – była alarmująco niska. Dzisiejsza sytuacja wygląda jednak nieco lepiej. Jak informuje stacja pomiarowa ulokowana przy ulicy Dąbrowskiego, o godzinie 8 rano stężenie pyłów PM10 wyniosło 40 mikrogramów na metr sześcienny. Klasyfikuje to jakość powietrza jako umiarkowaną.

Ograniczenia dotyczą wyłącznie osób, które dysponują alternatywnym źródłem ogrzewania w swoim domu. Nieprzestrzeganie zakazu związany jest z konsekwencją w postaci mandatu karnego o wartości 500 złotych.