Pasterka w Poznaniu: Abp Stanisław Gądecki mówi o znaczeniu prawdziwego pokoju i zbawienia

Podczas uroczystej pasterki, która odbyła się w poznańskiej katedrze, abp Stanisław Gądecki – metropolita poznański skierował swoje słowa do zgromadzonych wiernych. W swojej homilii zwrócił uwagę na niełatwe czasy, których doświadcza obecnie cały świat, podkreślając jednocześnie ważność interpretacji przyjścia Dzieciątka z Betlejem jako symbolu pokoju oraz zbawienia.

Metropolita poznański w jednym z momentów swego kazania przypomniał zebranym, że noc betlejemska przekazała ludzkości dar zbawienia za pośrednictwem narodzenia Jezusa, Syna Bożego. „Jednakże ta obecna, dzisiejsza noc, napełnia nas silną wdzięcznością, bowiem Chrystus przychodzi do nas poprzez Eucharystię”, zaznaczył hierarcha.

Zaakcentowawszy w swojej homilii na pasterce różne konflikty na świecie, które surowo dotykają takie obszary jak Ukraina, Bliski Wschód, Ziemia Święta czy Afryka, abp Gądecki przypominał: „Przyjmijmy Dzieciątko z Betlejem jako naszego jedynego Zbawiciela, symbol niewyczerpanego źródła prawdziwego pokoju”, wzywając do głębszej refleksji nad problemami współczesnego świata.

Metropolita poznański wyraził także przekonanie, że to właśnie poprzez zachwyt nad dobrocią i łaskawością Boga, każdy człowiek powinien otworzyć swoje serce i umysł na prawdziwe pojednanie i pokój. Słowa te stanowią głębokie przesłanie Bożego Narodzenia – miłość i nadzieję dla każdego człowieka.