Wykluczenie finansowe polskiej psychiatrii: zamknięcie kolejnego ośrodka pomocy psychicznej w Poznaniu

Rozwój obszaru psychiatrii w Polsce jest nieodzownie związany z potrzebą większej liczby specjalistów w tej dziedzinie. Ze względu na rosnącą liczbę Polaków szukających pomocy psychicznej, stało się nieodzownym, aby zasoby w tym obszarze były systematycznie zwiększane. Mimo to, ostatnio doszło do zamknięcia jednostki zdrowia psychicznego zlokalizowanej przy ulicy Wojskowej w Poznaniu, na terenie województwa wielkopolskiego.

Klinika ta była utrzymywana głównie za sprawą funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Jednak już od początku było jasne, że to rozwiązanie jest przejściowe i zaledwie czasowe. Po upływie czterech lat od momentu uruchomienia placówki, kiedy zbliżał się termin wygaśnięcia unijnego wsparcia finansowego, zarząd ośrodka podjął próby znalezienia nowego źródła finansowania, skierowując swoje starania w stronę Narodowego Funduszu Zdrowia.

O ile Ministerstwo Zdrowia podejmowało działania mające na celu stworzenie nowych centrów zdrowia psychicznego, o tyle konieczne było uzyskanie rekomendacji dla tych placówek od Narodowego Funduszu Zdrowia. Taka rekomendacja umożliwiłaby Funduszowi rozpoczęcie procesu finansowania ośrodków, jednak do tej pory nie została ona przyznana. W konsekwencji, brak możliwości podpisania umowy na następny rok z Narodowym Funduszem Zdrowia doprowadził do zamknięcia omawianej placówki.