Obchody urodzin wybitnych muzyków w Filharmonii Poznańskiej

W lutym, Filharmonia Poznańska zorganizuje upamiętnienie rocznicy urodzin znanej skrzypaczki Grażyny Bacewicz. Ma to nastąpić w kontekście dalszych wydarzeń, ponieważ Antoni Witt, dyrygent o międzynarodowej sławie, będzie obchodzić swoje 80. urodziny również w Poznaniu. Oczekiwany jest jego występ na scenie razem z orkiestrą poznańską.

Zamierzenia Filharmoników na ten rok nie kończą się jednak na tym. Jak informuje dyrektor instytucji, Wojciech Nentwig, planują także wyjazd do Warszawy na festiwal poświęcony Beethovenowi. Nentwig podkreśla unikalny charakter Filharmonii Poznańskiej, gdzie wielu muzyków ma okazję występować jako soliści.

Bieżący sezon umożliwi debiut solistyczny dwunastu muzykom z orkiestry. Dyrektor Nentwig wyraził swoją dumę z tego osiągnięcia, sugerując, że taka liczba solistów w jednej orkiestrze jest wyjątkowa na skalę Polski i być może nawet całej Europy.

W planach Filharmonii Poznańskiej na ten rok jest również upamiętnienie rocznicy powstania w Getcie Warszawskim. To kolejne wydarzenie, które ma na celu oddanie hołdu ważnym postaciom i wydarzeniom w historii.