Plan sprzedaży akademików na Winogradach przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu został wycofany

Rozważane były plany dotyczące sprzedaży dwóch nieużywanych budynków akademickich, zlokalizowanych w kompleksie studenckim przy Dożynkowej w Poznaniu, przez Uniwersytet Przyrodniczy. Ten sam uniwersytet zdecydował się wcześniej na sprzedaż dwóch innych obiektów akademickich w tym samym miejscu, za które uzyskał 14 milionów złotych.

Jak jednak poinformowała nas Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, plany te uległy zmianie. Wbrew wcześniejszym informacjom, uczelnia zamierza przeprowadzić remont i renowację dwóch pozostałych budynków.

Stan techniczny budynków jest niestety na tyle zły, że konieczna będzie ich gruntowna renowacja. Niezbędne będą działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz spełnienie wymogów minimalnych standardów, potrzebnych do ponownego wprowadzenia ich do użytku. Jednak na takie przedsięwzięcie potrzebne są znaczne środki finansowe, których uniwersytet obecnie nie posiada. Mimo to, nie wyklucza się możliwości pozyskania takich funduszy – przekazała Iwona Cieślik.

Uniwersytet rozważa różne możliwości wykorzystania tych budynków. Obecnie działające akademiki oferują wystarczającą liczbę miejsc dla studentów. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu bierze pod uwagę możliwość ubiegania się o środki z programu przeznaczonego dla budownictwa komunalnego, podobnie jak planuje to uczynić Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w przypadku akademika „Jowita”.