Poprawa bezpieczeństwa na autostradowej obwodnicy Poznania: odcinkowy pomiar prędkości wdrożony od 2 lutego

Rozpoczęcie działania systemu odcinkowego pomiaru prędkości na autostradowej obwodnicy Poznania, pomiędzy punktami kontrolnymi Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny, zapowiadane jest na dzień 2 lutego. Informacje te zostały udostępnione przez zarządzającego Autostradą Wielkopolską, który z entuzjazmem podchodzi do tej inicjatywy, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu na drogach.

Według analiz przeprowadzonych przez operatora autostrad, obwodnica Poznania okazała się być najbardziej ruchliwym odcinkiem Autostrady Wielkopolskiej. Co więcej, to jeden z najbardziej zatłoczonych odcinków dróg w naszym kraju, z codziennym ruchem pojazdów oszacowanym na 90 tysięcy. Na podstawie danych zebranych za pośrednictwem stacji licznikowych zainstalowanych przez operatora wynika, że aż jedna czwarta samochodów osobowych przemieszczających się pomiędzy węzłami Poznań Komorniki a Poznań Krzesiny nie przestrzega dozwolonego limitu prędkości wynoszącego 120 km/h.

W odpowiedzi na to, Autostrada Wielkopolska podjęła decyzję o samodzielnym finansowaniu i instalacji systemu pomiaru, dając na to zgodę Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego. Z powodu wykluczenia autostradowej obwodnicy Poznania z planów rozbudowy systemu CANARD, właściciele autostrady odważnie zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce. Jak przekonuje Sebastian Joachimiak, członek Zarządu spółki Autostrada Wielkopolska S.A., są głęboko przekonani, że działanie nowego systemu na koncesyjnym odcinku A2 znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczy ryzyko wystąpienia wypadków.