Konsekracja sarkofagu Sługi Bożego księdza Stanisława Streicha w Luboniu niedaleko Poznania

Uczczenie sakralnego pojemnika, w którym spoczywa ciało Sługi Bożego księdza Stanisława Streicha, odbędzie się w kościele pod wezwaniem św. Jana Bosko, ulokowanym w Luboniu, niedaleko Poznania. Uroczystość będzie prowadzona przez arcybiskupa poznańskiego i metropolitę Stanisława Gądeckiego. Rozpoczęcie wydarzenia przewidziane jest na godzinę 18:00.

Ksiądz Stanisław Streich to absolwent Arcybiskupiego Seminarium Duchownego zlokalizowanego w Poznaniu. W latach trzydziestych XX wieku czynił starania o zbudowanie nowej świątyni w Luboniu, gdzie został mianowany pierwszym proboszczem.

Tragiczną śmierć ksiądz Streich poniósł w roku 1938, kiedy to został brutalnie zastrzelony przez mordercę podczas odprawiania mszy św. Proces beatyfikacyjny tego zasłużonego duchownego rozpoczął się niecałe sto lat później – w roku 2017. Aktualnie trwają prace nad jego beatyfikacją na etapie rzymskim. W listopadzie specjaliści od teologii uzgodnili, że ksiądz Streich doznał męczeńskiej śmierci w obronie swojej wiary.