Poznański Sąd Apelacyjny potwierdza uniewinnienie wójta Suchego Lasu

Na mocy decyzji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Grzegorz Wojtera, wójt Suchego Lasu – podpoznańskiej gminy, pozostaje uniewinniony. Wyrok z poprzedniego roku wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, który zwalniał Wojterę od zarzutów nadużywania uprawnień i powodowania znacznej szkody w majątku gminy, został utrzymany.

Decyzję prawomocną, wydaną we wtorek przez poznański Sąd Apelacyjny, potwierdził sędzia Henryk Komisarski. W swoim uzasadnieniu sędzia Komisarski zaznaczył, że Sąd II instancji „całkowicie zgadza się z argumentacją przyjętą przez sąd I instancji podczas oceny dowodów oraz analizie prawnej. Stwierdził, że jest to poprawna, precyzyjna i w pełni uzasadniona analiza”.

Komisarski dodał, że oskarżenie publiczne dotyczące trzech inwestycji przeprowadzonych przez oskarżonego – kompleksu basenowego, szkoły oraz parkingu w Biedrusku – zdawało się być zbyt skupione na aspekcie biznesowym. Sędzia podkreślił, że działania organów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, nie mają biznesowego charakteru, a jest to oczywiste dla sądu.