Rekordowa liczba zwiedzających w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu cieszyło się imponującą liczbą zwiedzających w 2023 roku, która osiągnęła około 400 tysięcy osób. W tym czasie, mimo przeprowadzanych w centralnej części miasta remontów, muzeum zdołało przyciągnąć więcej odwiedzających niż przed wybuchem pandemii. Dyrektor instytucji, Tomasz Łęcki, z dumą zauważył ten trend.

Następnie, na rok 2024, Muzeum Narodowe w Poznaniu postawiło sobie ambitny cel – przekroczyć liczbę pół miliona odwiedzających.

Działalność Muzeum Narodowego w Poznaniu jest rozproszona między różne lokalizacje i oddziały. Te obejmują: Muzeum Sztuk Użytkowych mieszczące się w Zamku Królewskim w Poznaniu, Ratusz – miejsce funkcjonowania Muzeum Poznania, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe oraz Muzeum Instrumentów Muzycznych i Muzeum Etnograficzne. Ponadto, pod skrzydłami MNP działają również placówki poza granicami miasta: Muzeum Pałac w Rogalinie, Muzeum Adama Mickiewicza znajdujące się w Śmiełowie oraz Muzeum Zamek w Gołuchowie. Główny gmach muzeum, usytuowany w sercu Poznania, jest miejscem prezentacji Galerii Malarstwa i Rzeźby należącej do Muzeum Narodowego w Poznaniu.