Sprawa wójta Grzegorza Wojtery trafia do Sądu Apelacyjnego

Przypadek wójta Suchego Lasu, miejsca niedaleko Poznania, zostanie poddany analizie przez Sąd Apelacyjny w nadchodzący wtorek. W marcu poprzedniego roku, Grzegorz Wojtera otrzymał wyrok uniewinniający od Sądu Okręgowego w Poznaniu. Był on oskarżony o przekroczenie swoich uprawnień oraz spowodowanie znacznej szkody w gminnym majątku. Z tej decyzji sądu pierwszej instancji wystosowano apelacje, którą prokuratura skierowała do sądu drugiej instancji.

Od grudnia 2021 roku rozważano sprawę urzędnika samorządowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Przywódca Suchego Lasu, Grzegorz Wojtera (który wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych), stanął przed trzema zarzutami. Oskarżono go o nadużywanie swojego stanowiska oraz powodowanie dużych strat finansowych dla gminy. Kontrowersje dotyczyły kwestii związanych z parkingiem w miejscowości Biedrusko oraz budową obiektów edukacyjnych i sportowych – szkoły i kompleksu basenów w Suchym Lesie. Wójt zaprzeczył wszystkim przypisanym mu czynom.