Suspensja dla sędziów z Poznania na mocy decyzji Ministra Bodnara

Minister Sprawiedliwości, Marcin Warchoł, podjął decyzyjne kroki wobec sędziego Mateusza Bartoszka, pełniącego funkcję prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, a także dwójki wiceprezesów tej samej instytucji – sędziego Przemysława Radzika i sędzi Sylwii Dembskiej. Wszyscy trzej zostali zawieszeni w obowiązkach, co zostało oficjalnie ogłoszone przez resort sprawiedliwości.

Informacja ta była jednym z elementów komunikatu prasowego wydanego przez ministerstwo. W dokumencie tym Minister Sprawiedliwości poinformował o swoich działaniach, które polegały na złożeniu uzasadnionego wniosku do kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Celem wniosku było wyrażenie opinii na temat możliwości odwołania wymienionych wcześniej osób ze stanowisk.