Modernizacja i rozbudowa odcinka autostrady A2 zaplanowana przez Autostradę Wielkopolską SA

Spółka Autostrada Wielkopolska S.A. ogłosiła niedawno przetarg dotyczący modernizacji i rozbudowy istniejącego odcinka autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód. Przetarg ten ma na celu znalezienie odpowiednich wykonawców, którzy mogliby podjąć się powierzonych zadań. Głównym celem jest dodanie trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach oraz prace remontowe na tym fragmencie drogi. Plany zakładają ukończenie tych prac do roku 2025.

Prace modernizacyjne obejmują wiele różnych aspektów. Najważniejsze z nich to dobudowa trzecich pasów ruchu na odcinku międzywęzłowym Poznań Krzesiny – Poznań Wschód (od km 170+000 do km 179+700), wymiana warstwy ścieralnej oraz poszerzenie mostów MA16 i MA18 do trzech pasów ruchu nad rzekami Michałówka (km 173+779) i Kopla (km 175+280).

Pod kątem infrastruktury, istotnym elementem jest przebudowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studni odwodnienia, modernizacja oświetlenia drogowego oraz linii energetycznych. Niezbędna jest też przebudowa łączności autostradowej i systemu zarządzania ruchem. Kolejne punkty to podwyższenie istniejących ekranów akustycznych wraz z budową trzech nowych oraz utrzymanie stałej organizacji ruchu, w tym oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowo, spółka Autostrada Wielkopolska S.A. zaplanowała prace remontowe na dwóch węzłach: Poznań Luboń (km 163+835) oraz Poznań Wschód (km 179+970). Tam wykonawca będzie musiał m.in. naprawić konstrukcję drogi, wymienić warstwę ścieralną, wykonać oznakowanie poziome oraz inne drobne roboty brukarskie.