Nominacja nowego dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Na początku lutego Caritas Archidiecezji Poznańskiej przeszła znaczącą zmianę w kadrowym kierownictwie. Ks. Marcin Janecki, dotychczasowy dyrektor, zrezygnował ze swojego stanowiska, a jego obowiązki przejął ks. Karol Maciejak, którego nominacja przez abp. Stanisława Gądeckiego była dla niego nieoczekiwanym wydarzeniem. W roli wicedyrektora wsparcie będzie mu zapewniać doświadczony pracownik Caritas Poznań, Szymon Nowak. Obaj nowo mianowani dyrektorzy podzielili się swoimi odczuciami na temat nadchodzących wyzwań oraz zaskoczenia związanego z objęciem nowych stanowisk.

Ks. Karol Maciejak, zapytany o to, jak przebiegało uzyskanie nowej funkcji, przyznał, że było to dla niego zaskoczenie. Jako duchowny służący w duszpasterstwie przez 12 lat, nie spodziewał się, że zostanie dyrektorem Caritas. Pierwsze rozmowy na ten temat rozpoczęły się 1 stycznia i dla ks. Maciejaka były zdecydowanie niespodziewane. Zawsze widział swoją kapłańską posługę jako służbę na parafii, grupie duszpasterskiej czy szkole, a bycie dyrektorem Caritas nigdy nie przyszło mu na myśl.

Na pytania dotyczące trudności związanych z przejęciem obowiązków po poprzednim dyrektorze, ks. Maciejak przyznał, że to wyzwanie. Organizacja tak rozbudowana jak Caritas prowadzi wiele działań, więc „wejście w buty” poprzednika wiąże się przede wszystkim z dogłębnym zrozumieniem istniejących procedur i działalności. Ks. Maciejak planuje początkowo poświęcić czas na zapoznanie się z funkcjonowaniem organizacji, kontynuację rozpoczętych inicjatyw, a także na wprowadzenie nowych działań i projektów.