Problemy z zamkniętym przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Estkowskiego i Garbary w Poznaniu

W trakcie letnich miesięcy w Poznaniu rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej, biegnącej wzdłuż ulicy Estkowskiego. Prace związane z inwestycją spowodowały konieczność zamknięcia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu tej ulicy z Garbary, znajdującego się niedaleko Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Ze względu na lokalizację miejsca prac, jak mówi Tomasz Dworek, członek Rady Osiedla Stare Miasto, doszło do kilku niebezpiecznych incydentów. Mimo braku działających świateł i zakazu przechodzenia, niektórzy mieszkańcy decydują się na ryzyko skracania drogi przez nieczynne przejście. Zwłaszcza wieczorami, pan Dworek zaobserwował takie sytuacje. Jest to szczególnie istotne, gdyż przecinająca tę trasę droga prowadzi do szkoły podstawowej, co oznacza, że mogą nią również spacerować dzieci.

Zagrożenie to jest jeszcze większe ze względu na fakt przestawienia barierki odgradzającej przejście, co może wprowadzać przechodniów w błąd. Mimo że od kilku miesięcy nie prowadzono tam żadnych robót, przejście nadal pozostaje zamknięte. Paulina Nowicka z Poznańskich Inwestycji Miejskich tłumaczy, że jest to konieczne dla bezpieczeństwa pieszych.

Pani Nowicka wyjaśnia dalej, że na skrzyżowaniu planowane jest dodanie nowego przejazdu rowerowego jako część inwestycji. Zmiana infrastruktury wiąże się również z modyfikacją sygnalizacji świetlnej, która teraz musi uwzględniać ruch rowerowy. Prace nad odpowiednim oprogramowaniem są obecnie w toku.