Bracia Dominik Z. i Piotr Z. czekają na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w kontrowersyjnej sprawie z 2021 roku

Rozstrzygnięcie czeka na oskarżonych w sprawie, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w związku z incydentami z 2021 roku. Na ławie oskarżonych znaleźli się Dominik Z. – podejrzany o planowane zabójstwo funkcjonariusza policji, Mikołaj Z. – brat Dominika, stojący przed sądem za współuczestnictwo w paserstwie, a także Piotr Z., któremu zarzuca się kradzież samochodu.

We wtorek odbyło się ostatnie przemówienie stron. Prokurator nie tylko domagał się, aby oskarżeni zostali uznani za winnych zarzutów, ale także zaproponował wymierzenie konkretnej kary dla każdego z nich. Dla Dominika Z., oskarżonego o usiłowanie zabójstwa, prokurator żądał łącznej kary 11 lat pozbawienia wolności oraz nakazu zapłaty 10 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonego funkcjonariusza. W przypadku Mikołaja Z., wniosek prokuratury dotyczył jednego roku pozbawienia wolności, a dla Piotra Z., oskarżonego o kradzież pojazdu, prokurator domagał się kary trzech lat więzienia.

Obrońcy oskarżonych, z kolei, argumentowali za ich uniewinnieniem, twierdząc, że jedynymi dowodami w sprawie są zeznania świadków, a ponadto podważyli wiarygodność opinii biegłych. Pełnomocnik poszkodowanego policjanta, nie tylko opowiadał się za winą oskarżonych, ale także złożył wniosek o przyznanie pokrzywdzonemu kwoty 80 tysięcy złotych jako rekompensaty za doznane szkody.