Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Rogera Sławskiego – wpływowego architekta Poznania

W ostatnim czasie, na ulicy Kościuszki w Poznaniu, doszło do odsłonięcia tablicy dedykowanej Rogerowi Sławskiemu, wybitnemu architektowi i urbanisty. Sławski jest postacią, której znaczenie dla kształtowania krajobrazu architektonicznego tego miasta jest nie do przecenienia.

Tablica ku czci Rogera Sławskiego znalazła swoje miejsce na ścianie jednego z budynków przy ulicy Kościuszki, konkretnie pod numerem 80. Jest to budynek o szczególnym znaczeniu, bowiem to właśnie tam Sławski mieszkał od momentu zakończenia II wojny światowej aż do czasu swojej śmierci, która nastąpiła w roku 1963.