Nowa, specjalistyczna platforma internetowa na rzecz promocji sportu wśród młodzieży – inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak, zainicjował projekt tworzenia unikalnej platformy internetowej, która ma na celu motywować młodych ludzi do regularnej aktywności fizycznej. Ta szczególna inicjatywa jest realizowana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i będzie trwać do czerwca 2025 roku. Całość projektu jest wyceniona na 6,6 miliona złotych, przy czym 4,6 miliona złotych pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Zdaniem Marka Woźniaka, inwestycja ta stanowi szansę na rozszerzenie zasięgu treningów sportowych oraz przyciągnięcie do nich większej liczby młodych entuzjastów sportu. Wyraził on swoje przekonanie, że nowo powstała platforma pomoże w popularyzacji różnych dyscyplin sportowych.

Nad projektem dal nazwą „Rozwój e-usług na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej, świadomości zdrowotnej oraz odporności na stres wśród młodzieży” czuwa Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Projekt ten wspierają również Stowarzyszenie Koszykarski Klub Sportowy Basket Poznań oraz KKS Sporty Walki Poznań, które są jego partnerami.

Głównym celem tej internetowej platformy jest świadczenie wsparcia dla osób trenujących konkretne dyscypliny sportowe. Na początku skupi się ona na koszykówce i kickboxingu, ale w planach są również inne dyscypliny. Platforma jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a także do ich opiekunów, trenerów klubów sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego. Finalnie, celem projektu jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi uprawianiem sportu.