Powiat poznański przeznacza 2,5 mln zł na renowację zabytków

W 2021 roku starostwo powiatowe w Poznaniu zarezerwowało budżet w wysokości 2,5 miliona złotych, który ma być przeznaczony na dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gmin podpoznańskich. Nabór wniosków o wsparcie potrwa aż do 27 marca.

Fundusze te mają być przekazane na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru lub figurujących w gminnej ewidencji. Pieniądze te będą mogły być wykorzystane do prac renowacyjnych na terenie całego powiatu poznańskiego.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, podkreśla, że powiat od wielu lat systematycznie inwestuje w ratowanie zabytków. Efekty takich działań są widoczne gołym okiem – wiele budynków, które były wcześniej zaniedbane, dzięki wsparciu odzyskało swój dawny blask. „Daliśmy im drugie życie”, mówi Grabkowski,
„Dbamy o dziedzictwo kulturowe, bo odrestaurowane nieruchomości to najlepsza wizytówka naszego regionu”.

Przez ostatnie 25 lat na renowacje przeznaczono już ponad 18 mln zł. Z tych środków skorzystało blisko 90 różnych podmiotów. W poprzednim roku wsparcie otrzymało aż 38 obiektów zabytkowych. Duża fraza środków została przekazana na prace konserwatorskie i restauracyjne przy obiektach sakralnych.

Fundusze te nie tylko wspierają prace przy obiektach publicznych, ale również prywatnych nieruchomościach, takich jak wille, domy mieszkalne czy pałace, które są częścią dziedzictwa kulturowego regionu.