Prezentacja projektu linii kolejowej spotkała się z mieszanymi odczuciami mieszkańców

W trakcie niedawnego zgromadzenia, na którym obecni byli przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za przygotowanie projektu linii kolejowej oraz PKP PLK, istotne elementy koncepcji zostały zaprezentowane i omówione. Po prezentacji otworzono forum dla mieszkańców, aby mogli oni wyrazić swoje opinie i spostrzeżenia.

Jednakże, zdania odnośnie do potencjału nowej trasy były podzielone. Niektórzy mieszkańcy sceptycznie podchodzili do tego przedsięwzięcia, wątpiąc w jego korzyści dla lokalnej społeczności. Argumentowali, że liczba osób dojeżdżających z Turku jest niewystarczająca, aby takie inwestycje przyniosły rzeczywiste korzyści.

Inni natomiast widzieli w projekcie duży potencjał, twierdząc, że jest to szansa na rozwój dla Turku. Wskazywali na znaczenie transportu i komunikacji jako podstawowych elementów infrastruktury miejskiej. Podkreślali, że inwestycja ta nie jest jedynie kosztem – to inwestycja, która szybko się zwróci.

Po tym spotkaniu planowane są dalsze konsultacje. Kolejne odbędą się w Starym Mieście, a następnie w Koninie i Brzeźnie. Mieszkańcy mogą śledzić postępy projektu online oraz wypełnić ankietę do 24 marca, aby podzielić się swoim zdaniem na ten temat.