Profesor Piotr Łuszczykiewicz, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Kalisza, promuje naukę, studia i pracę

Kandydat na stanowisko prezydenta miasta Kalisz ze strony Koalicji Obywatelskiej, Profesor Piotr Łuszczykiewicz, podczas konferencji prasowej przedstawił swój program, którego podstawowe filary to edukacja, studia i praca. Zarazem zaznaczył, że miejska komunikacja i otwarte dialogi z obywatelami są dla niego równie istotne.

W trakcie spotkania z mediami, Piotr Łuszczykiewicz wyraził przekonanie, że tworzenie dogodnych warunków dla mieszkańców do poruszania się po mieście i możliwość dostępnej komunikacji z władzami są kluczowe dla poprawy jakości życia w Kaliszu. W jego mniemaniu, mieszkańcy powinni mieć możliwość komfortowego dojeżdżania do pracy czy szkoły oraz uczestniczenia w konsultacjach dotyczących najważniejszych spraw miasta.

„Dwie koncepcje, które uważam za najbardziej istotne, to: mobilność i dialog. Mobilność jest kluczowa dla codziennej aktywności mieszkańców, natomiast dialog odnosi się do konieczności informowania mieszkańców o planach miasta, a także konsultowania tych planów z nimi” – podkreślił kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Łuszczykiewicz jest przekonany, że dostępność prywatnej przestrzeni, która może stać się miejscem dla nowych inwestycji, powinna wiązać się z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury. „Konieczne jest budowanie nowych dróg oraz remontowanie tych już istniejących. Powinniśmy też zadbać o odpowiednie uzbrojenie terenów” – zaznaczył kandydat na prezydenta Kalisza.