Trening z obsługi drabiny mechanicznej strażaków z Poznania

Poznańscy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 ciężko pracowali w ubiegłym tygodniu, aby udoskonalić swoje umiejętności obsługi i rozwijania dodatkowego sprzętu, który jest częścią drabiny mechanicznej SCD-41.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń było stworzenie stanowiska ewakuacji dla potencjalnie poszkodowanej osoby na wysokości, używając do tego noszy kubełkowych. Ważne było, by ratownik zapewniał ciągłą asekurację, będąc przywiązany liną ratowniczą do uchwytu znajdującego się na spodzie kosza drabiny.

Dodatkowo, strażacy trenowali technikę „samoratowania” z kosza drabiny, wykorzystując do tego sprzęt alpinistyczny. Symulacja wymagała od nich opuszczenia się z kosza znajdującego się na wysokości około 5 metrów.

Ostatni etap ćwiczeń obejmował montaż oraz naukę obsługi działka wodno-pianowego o pojemności 2500 dm3/min – ALCO APF 2.5 IM-H. Nauczyli się też korzystać z kamery termowizyjnej ORLACO-ORL52, które są częścią wyposażenia drabiny SCD-41. Szczegółowe relacje z ćwiczeń przekazał asp. Błachowiak Dariusz, reprezentujący poznańską Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1.