W Poznaniu policjanci dyskutowali o zapobieganiu przemocy domowej

Próba stworzenia efektywnej strategii prewencji przemocy domowej na terenie powiatu poznańskiego, była tematem wydarzenia, które miało miejsce wczoraj w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Na spotkanie przybyli zarówno dyrektorzy jednostek powiatu poznańskiego, jak i delegaci instytucji świadczących pomoc. Spotkanie miało na celu ustalenie ram współpracy oraz rozwinięcie wsparcia dla mieszkańców obszaru.

To kluczowe spotkanie odbyło się dokładnie 29.02.br., w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a jego głównym celem było zrozumienie i rozwiązanie problemu przemocy domowej na terenie powiatu poznańskiego. Wzięli w nim udział główni dowódcy komisariatów policji powiatu poznańskiego, a rolę mówców pełnili reprezentanci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Centrum Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy oraz Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach.

Na początku spotkania uczestników przywitał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, podinsp. Leszek Steinitz oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu, nadkom. Małgorzata Trzybińska.

Później mówcy zaprezentowali procedury, które obowiązują w instytucjach i placówkach oferujących pomoc ludziom znajdującym się w kryzysie, zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Omówiono zasady korzystania z tych instytucji oraz szczegółowo wyjaśniono zasady współpracy z policją – aspekt szczególnie ważny dla funkcjonariuszy. Spotkanie nie obyło się bez omówienia konkretnych przypadków i przykładów.