Zaplanowana w kwietniu powszechna akcja deratyzacyjna

Właściciele posiadłości, administratorzy budynków oraz osoby pełniące funkcję dozorców mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji. Przypomina się, że ten obowiązek dotyczy również mieszkańców Poznania od pierwszego do trzydziestego dnia kwietnia bieżącego roku, kiedy to odbędzie się ogólnomiejska akcja mająca na celu eliminację szkodników. Głównym celem tej inicjatywy jest zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone przez gryzonie, takie jak szczury i myszy, zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dodatkowo, akcja ma na celu utrzymanie porządku na terenach nieruchomości.

Na początku akcji, a więc pierwszego kwietnia, zarządcy i administratorzy są zobligowani do wyłożenia specjalistycznej trutki. Ważne jest też upewnienie się, że w bezpośrednim sąsiedztwie trutek znajdują się widoczne ostrzeżenia dla potencjalnie zagrożonych osób.

Kolejnym obowiązkiem jest zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz zwierzęta domowe w czasie trwania akcji deratyzacyjnej, aby zapewnić, że nie będą miały styczności z wyłożonym środkiem. Ponadto, osoba zarządzająca nieruchomością ma obowiązek usuwania padłych gryzoni – szczurów.