Nowe strategie zarządzania wodami opadowymi w Poznaniu z wykorzystaniem infrastruktury błękitno-zielonej

Poznań prezentuje nowatorską strategię zarządzania wodami opadowymi, bazującą na implementacji tzw. błękitno-zielonej infrastruktury. Miasto pragnie poprawić jakość życia mieszkańców oraz ochronić lokalne ekosystemy przez lepsze wykorzystanie opadów deszczu. Jest to także odpowiedź na coraz częstsze zmiany klimatu, które stawiają przed miastami nowe wyzwania.

Podkreślano w komunikacie Urzędu Miasta Poznań, że zarządzenie to ma wpływ na wszystkich planujących inwestycje na terenie miasta, włączając deweloperów. Przy projektowaniu osiedli, powinni oni uwzględnić systemy umożliwiające zbieranie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej, a także zapewnić wystarczającą ilość terenów zielonych.

Decyzja o przyjęciu Standardów Retencji oznacza fundamentalną zmianę w podejściu do zarządzania wodami opadowymi – jak podkreślił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Zamiast tradycyjnego odprowadzania deszczówki, priorytetem staje się jej zatrzymanie i wykorzystanie na miejscu. Ambicją jest stworzenie miasta odporne na zmiany klimatu, które funkcjonuje jak gąbka – gromadzi wodę deszczową i wykorzystuje ją podczas okresów suszy.

Według przyjętych standardów, klucz do efektywnego zarządzania wodami opadowymi w Poznaniu obejmuje kilka aspektów: projektowanie inwestycji minimalizujące naruszenie lokalnego obiegu hydrologicznego, uwzględnienie najgorszych warunków deszczowych przy obliczeniach (zastosowanie odpowiednich współczynników bezpieczeństwa) oraz odpowiednie wykonanie i utrzymanie infrastruktury, szczególnie z udziałem błękitno-zielonej infrastruktury.

Prace nad nowym podejściem do retencji w Poznaniu prowadził specjalny zespół powołany przez prezydenta miasta. Składał się on z przedstawicieli różnych jednostek, w tym m.in. Wydziału Klimatu i Środowiska UMP, Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Aquanetu oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. środowiska przy KSR.