Dramatyczne wydarzenia w Poznaniu: 22-dniowy niemowlak w stanie krytycznym

Niemowlę, które przyszło na świat zaledwie 22 dni temu, zostało przyjęte na Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu w wyniku poważnego stanu zdrowia. Policja zatrzymała rodziców niemowlęcia na podstawie zgłoszenia do prokuratury, sugerując możliwość użycia przemocy wobec dziecka.

Przesłuchanie rodziców odbyło się już dzisiaj, jednak śledczy nie udzielają oficjalnych informacji na temat przyczyny hospitalizacji dziecka. W związku z tym, nadal nie jest pewne, czy stan zdrowia niemowlęcia jest rezultatem aktu przemocy, czy też skutkiem niezdiagnozowanej wcześniej choroby.

Początkowo dziecko zostało przyjęte do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Jednakże, ze względu na powagę doznanych obrażeń, konieczne było przeniesienie go do placówki medycznej przy ulicy Szpitalnej w Poznaniu. Wszystko wskazuje na to, że chłopiec nie ma widocznych na zewnątrz znaków przemocy. Jednakże badania obrazowe potwierdziły, że jest w bardzo złym stanie zdrowia.

Szpital, do którego trafiło niemowlę, nie udziela żadnych szczegółowych informacji na temat jego aktualnego stanu zdrowia. Nie ma jeszcze też pełnej pewności co do przyczyny tak drastycznego pogorszenia się stanu zdrowia 22-dniowego niemowlęcia.