Minister Marzena Okła-Drewnowicz i Prezydent Poznania rozmawiają o możliwościach stworzenia nowego bonu senioralnego

Wybrano Poznań jako miejsce rozmów na temat nowego bonu senioralnego, które miały miejsce w Domu Pomocy Społecznej nr 1 na Strzeszynie. Ta decyzja nie była przypadkowa.

Minister Marzena Okła-Drewnowicz przybyła do Poznania z konkretnym celem – omówienie perspektyw wprowadzenia nowego świadczenia rządowego, znanego jako bon senioralny.

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak podkreślił: „Poznań ma znaczne doświadczenie w zakresie realizacji projektów skierowanych do osób starszych oraz we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi. Właśnie tutaj w 2018 roku jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy pakiet usług pod nazwą Viva Senior, co później posłużyło jako model dla wielu innych samorządów. Dodatkowo, byliśmy pierwszym miastem, w którym powołano Miejską Radę Seniorów. Jestem przekonany, że nawiązana współpraca przy implementacji bonu senioralnego również przyniesie pożądane efekty”.

Bon senioralny to forma pomocy rządowej, która ma na celu finansowanie usług wspierających seniorów w ich miejscu zamieszkania. Obejmuje to m.in. pomoc w codziennych czynnościach, takich jak przygotowywanie i spożywanie posiłków czy utrzymanie kontaktu ze środowiskiem. Minister Marzena Okła-Drewnowicz zaznaczyła: „Klucz do skutecznej realizacji ustawy o bonie senioralnym leży w partnerstwie między rządem a samorządem. Z jednej strony samorząd, mając bezpośredni kontakt z seniorem, jest w stanie najefektywniej koordynować usługi na miejscu. Z drugiej strony, rząd ma możliwość odciążenia go pod względem finansowym”.