Adwokat Michał Wawrykiewicz wyraża swoje oczekiwania dotyczące składu Parlamentu Europejskiego

Rzecznik inicjatywy „Wolne sądy”, Michał Wawrykiewicz, podczas dzisiejszej wizyty w Poznaniu, podkreślił potrzebę obecności demokratów i entuzjastów Europy w Parlamencie Europejskim. Jego deklarację przedstawił na nadbrzeżu Warty, podczas pikniku europejskiego, który zbiegł się z niedawnymi obchodami Dnia Europy oraz dwudziestą rocznicą akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wawrykiewicz, będący drugim na liście kandydatów Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce w zbliżających się czerwcowych wyborach, wykorzystał tę okazję do przemówienia.

Podczas swojego wystąpienia, Wawrykiewicz zauważył, że integracja przyczyniła się do zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie. Wyraził przekonanie, że te wartości powinny być dalej umacniane, zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań, takich jak groźba z wschodu.

Wskazał również na potrzebę reprezentacji Polski w Parlamencie Europejskim przez grupę doświadczonych demokratów i zwolenników Europy. Zgodnie z jego słowami, ich zadaniem będzie utrzymanie silnej pozycji Polski na europejskiej arenie oraz pracowanie nad przywróceniem zaufania do naszego kraju wśród partnerów unijnych.

Minister ds. Unii Europejskiej, Adam Szłapka, przypomniał o czasach, kiedy Polacy przed rokiem 1989 patrzyli na Zachodnią Europę z zazdrością i marzeniem o przynależności do tej stabilnej i prężnie rozwijającej się wspólnoty. Szłapka przypomniał, że od momentu dołączenia Polski do UE, nasze PKB wzrosło czterokrotnie, a eksport do krajów Unii sześciokrotnie. Podkreślił również dziesięciokrotny wzrost eksportu produktów rolnych, co ma ogromne znaczenie w świetle niedawnych protestów rolników. Minister Szłapka podsumował swoje przemówienie stwierdzeniem: „Razem jesteśmy bezpieczniejsi, silniejsi i przede wszystkim bogatsi”.