Brakuje rodzin zastępczych w Poznaniu: Miasto przygotowuje dodatkowe środki wsparcia

Problem braku rodzin zastępczych nie omija również Poznania, a sytuacja staje się coraz bardziej krytyczna. Aktualnie, 77 dzieci pozostaje bez odpowiedniej opieki rodzicielskiej i czeka na umieszczenie w domach zastępczych. W związku z tym, miejski urząd postanowił udzielić dodatkowej pomocy zawodowym opiekunom zastępczym, proponując pakiet medyczny, pomoc mieszkaniową oraz środki na sport i kulturę.

Zakres wsparcia, jakie powinny otrzymać dzieci, których biologiczni rodzice nie są w stanie zapewnić im właściwej opieki, jest szeroki. Jednakże, liczba rodzin gotowych do podjęcia roli zastępczych jest nad wyraz niska. Miasto więc poszukuje nowych dróg wsparcia takich rodzin.

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, alarmuje: „Obserwujemy wzrost liczby dzieci, które wymagają opieki w formie rodzicielstwa zastępczego. Wynika to m.in. z intensyfikacji działań mających na celu ochronę najmłodszych przed przemocą i zaniedbaniami”. Miasto realizuje różne kampanie społeczne mające na celu promocję idei rodzicielstwa zastępczego, jednakże liczba osób gotowych wziąć na siebie ten obowiązek jest nadal niewystarczająca. Dlatego też solucją wydaje się być poszerzenie oferty świadczeń dla potencjalnych rodziców zastępczych, co ma na celu przyciągnąć tych, którzy z obaw o aspekt finansowy mogą się wahać.