Rekrutacja do lokalnych komisji wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego w toku

Rozpoczął się proces rekrutacji do obwodowych komisji wyborczych (OKW), które będą funkcjonować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowanych na dzień 9 czerwca. Nabór potrwa do 10 maja. Osoby, które zostaną wybrane na członków OKW, mogą oczekiwać diety netto w kwocie 500 zł. Przewodniczący OKW otrzymają 700 zł, z kolei ich zastępcy – 600 zł.

Chcąc ubiegać się o miejsce w obwodowej komisji wyborczej, kandydat musi spełniać pewne wymagania. Niezbędne jest ukończenie 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury oraz posiadanie praw wyborczych. Dodatkowo, kandydat chcący dołączyć do OKW w Poznaniu powinien stale mieszkać na terenie Wielkopolski – być zameldowany tu lub uwzględniony w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin tego województwa.

Nie wszystkie osoby mogą jednak kandydować na członków obwodowych komisji wyborczych. Wykluczone są te, które zostały pozbawione praw publicznych bądź ubezwłasnowolnione prawomocnym wyrokiem sądu, a także osoby, które zostały pozbawione praw wyborczych przez Trybunał Stanu. Członkostwo w OKW jest również niedostępne dla kandydatów biorących udział w wyborach, ich rodziców, małżonków, rodzeństwa i dzieci, obserwatorów społecznych i mężów zaufania.

Obowiązki członka obwodowej komisji wyborczej nie ograniczają się tylko do dnia wyborów. Ich zadania rozpoczynają się znacznie wcześniej, niemal natychmiast po ich powołaniu. Są to między innymi: uczestnictwo w posiedzeniach komisji, szkoleniach prowadzonych przez urzędników, przeliczanie kart do głosowania, przygotowanie lokalu wyborczego oraz przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników w swoim obwodzie w dniu wyborów.