Bez winy – decyzja sądu w sprawie strzelających do mężczyzny policjantów w Poznaniu

Sąd Okręgowy zlokalizowany w Poznaniu podjął decyzję o uniewinnieniu trzech funkcjonariuszy policyjnych, którzy zastrzelili mężczyznę podczas interwencji w miejscowości Antoninek na terenie Poznania. Incydent miał miejsce w czerwcu 2021 roku. Oskarżenia, które spadły na policjantów, dotyczyły nadużycia uprawnień oraz narażenia zdrowia.

Pomimo wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, sprawa nie została jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta – wyrok nie jest prawomocny.

Podczas procedury ogłaszania werdyktu, przewodnicząca składu sędziowskiego – sędzia Renata Żurowska, poinformowała obecne osoby, że decyzja zapadła większością głosów. Wyraziła również słowa jednego z orzeczników, który był zdania, że „policjanci strzelali z zamiarem zabicia”.

Ławnik Przemysław Nitschke opowiadał się za winą funkcjonariuszy. Wyraził on swój sprzeciw, argumentując swoje stanowisko dowodami przedstawionymi zarówno przez pełnomocników poszkodowanego, jak i prokuratora. W swoim wystąpieniu kończącym proces sądowy, prokurator wnioskował o uznania oskarżonych za winnych oraz nałożenie na nich kary jednego roku więzienia. Wykonanie kary miałoby zostać zawieszone warunkowo na okres trzech lat.

Sędzia Renata Żurowska, w uzasadnieniu wyroku skierowanego ku uniewinnieniu policjantów, podkreśliła, że pełna zgoda ze stanowiskiem obrońców oskarżonych występuje zarówno na płaszczyźnie prawnej, jak i faktycznej. Wskazała również, że „w momencie, gdy oskarżeni przybyli na miejsce zdarzenia, nie użyli żadnej formy przymusu wobec poszkodowanego, ponieważ nie było ku temu żadnych podstaw”. Opisała go jako osobę budzącą strach u osób, które miały okazję z nim się spotkać – „klęczał on przy słupie, a oskarżeni stosowali wobec niego wszystkie procedury opisane przez biegłego”.