Prof. Bogumiła Kaniewska z UAM nowym liderem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Na czoło Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), szanowanej organizacji zrzeszającej najważniejsze uczelnie wyższe w kraju, stanęła Prof. Bogumiła Kaniewska, reprezentująca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Jest to już druga kobieta w historii tej organizacji na tak wysokim stanowisku.

Decyzję o tym, że to właśnie Prof. Kaniewska będzie prowadzić KRASP, podjęto w trakcie dzisiejszych wyborów. Jej kadencja potrwa przez kolejne cztery lata i zacznie się 1 września bieżącego roku.

KRASP to ważna organizacja na mapie polskiego środowiska akademickiego. Zrzesza zarówno publiczne, jak i niepubliczne uczelnie wyższe naszego kraju, które liczą się na międzynarodowym terytorium nauki. W ramach swojej działalności, konferencja wydaje oficjalne stanowiska w imieniu całego środowiska akademickiego, koordynuje prace poszczególnych uczelni oraz aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia prawa szkolnictwa wyższego w Polsce. Obecnie, w skład KRASP wchodzą rektorzy 110 uczelni.

Warto zaznaczyć, że niedawno Prof. Bogumiła Kaniewska została ponownie wybrana na stanowisko rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.